Rehberlik ve Psiko. Danış.Bireylerin gelişimlerini ve çevrelerine uyumlarını güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak, onlara en üst düzeyde gelişme ortamı sağlama, gizli güçlerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve mesleklere yönelmelerine yardımcı olma konusunda çalışacak elemanları yetiştirme ile ilgili eğitim yapılır. Resmi ve özel okullarda, özel dersanelerde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, çocuk mahkemelerinde ve ıslah evlerinde çalışılabilir.

Psikolojik danışman  / Rehber öğretmen hangi yönetmeliklere göre çalışmalarını planlar?

Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Çalışma Programını nasıl hazırlayabilirim?

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin okul/kurum için verimli yürütülmesi ve işlevsel kılınması hazırlanacak çalışma programının etkililiği ile ilgili.

Üye Giriş